Najlepsza oferta na rynku!

  • Zapewniona ochrona przed nieprzewidywalnymi zdarzeniami, które w konsekwencji prowadzą do kosztownych napraw, a nawet utraty sprzętu.

  • Ubezpieczenie pokrywa koszty naprawy uszkodzeń elektronicznych lub mechanicznych, nie objętych gwarancją producenta.

  • Profesjonalna i szybka naprawa uszkodzonego produktu

  • Atrakcyjne ceny

  • Brak udziału własnego w szkodzie – klient nie angażuje w naprawę własnych środków

  • Koszty transportu do serwisu i z serwisu pokrywa ubezpieczyciel

  • Ubezpiecznie działa na terenie UE